Viziune

„Dezvoltarea României depinde de calitatea și ritmul în care se construiește în țara noastră. Iar succesul pieței construcțiilor depinde de etapa esențială a proiectării acestora.

Noi, Patronatul Proiectanților în Construcții din România, ne-am asumat rolul de reprezentare a breslei noastre, pentru a ne asigura că împreună ne facem vocea ascultată, a fi respectați de partenerii instituționali, publici și privați, valorificând experiența acumulată. Astfel, șansa creșterii economice a României, strâns legată de evoluția din domeniul construcțiilor, va putea fi pe măsura viziunii noastre.

Viziunea Patronatului Proiectanților in Construcții din România este un amestec complex de inovație, sustenabilitate și adaptabilitate, care subliniază rolul esențial al proiectanților în conturarea viitorului construcțiilor în România.

Această viziune se concentrează pe câteva aspecte cheie: inovație tehnologică, sustenabilitate, adaptare la schimbările climatice, eficiență
energetică, respectarea patrimoniului cultural și integrarea în contextul european.

Inovație și Integrare Tehnologică

Inovația tehnologică este esențială în viziunea patronatului proiectanților. În contextul unei industrie în continuă evoluție, adoptarea noilor tehnologii precum BIM (Building Information Modeling), realitatea augmentată și inteligența artificială este crucială. Aceste tehnologii permit o mai bună planificare și simulare a construcțiilor, reducând astfel riscurile, optimizând utilizarea resurselor și îmbunătățind calitatea finală a proiectelor.

Sustenabilitate și Construcții Ecologice

Sustenabilitatea este un alt pilon central. Patronatul încurajează adoptarea unor practici ecologice și utilizarea materialelor sustenabile. Se pune accent pe proiectarea clădirilor care sunt eficiente din punct de vedere energetic și care minimizează impactul asupra mediului. Acest lucru include integrarea surselor de energie regenerabile și a sistemelor de management al apei, precum și proiectarea spațiilor verzi urbane.

Adaptare la Schimbările Climatice

Adaptarea la schimbările climatice este o preocupare majoră. Proiectanții sunt încurajați să creeze clădiri și infrastructuri rezistente la fenomenele meteorologice extreme și să integreze soluții pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă și energie. Acest lucru necesită o abordare inovatoare și flexibilă în proiectare, care să asigure durabilitatea construcțiilor pe termen lung.

Eficiență Energetică și Reducerea Amprentei de Carbon

Eficiența energetică este esențială în reducerea amprentei de carbon a construcțiilor. Prin proiectarea clădirilor care consumă mai puțină energie și prin utilizarea materialelor cu un bilanț redus de carbon, proiectanții contribuie la combaterea încălzirii globale. Aceasta include și promovarea renovărilor ecologice pentru clădirile existente.

Respectarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural

Patronatul subliniază importanța păstrării și integrării patrimoniului arhitectural în proiectele noi. Proiectanții sunt îndemnați să găsească modalități prin care să îmbine modernul cu tradiționalul, păstrând în același timp identitatea culturală și istorică a locurilor.

Responsabilitate Socială și Impact Comunitar

România, ca membru al Uniunii Europene, trebuie să se alinieze la standardele și directivele europene în domeniul construcțiilor. Patronatul promovează adoptarea acestor standarde, inclusiv în domeniile eficienței energetice și sustenabilității, pentru a asigura o competitivitate crescută a sectorului pe piața unică europeană.

Perspective de Viitor

În perspectiva viitoare, se preconizează o creștere a rolului tehnologiei în proiectare, o mai mare concentrare pe aspectele de sustenabilitate și adaptabilitate, precum și o integrare tot mai strânsă în contextul european și global. Proiectanții vor trebui să răspundă provocărilor emergente, cum ar fi urbanizarea accelerată, schimbările demografice și necesitatea unei mobilități urbane sustenabile.