Patronatul Proiectantilor in Constructii din Romania

Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC) oferă, la inițiativa celor 40 de membri fondatori, platforma reprezentării patronilor din domeniul proiectării în construcții. Independent față de autorități publice, partide politice și sindicate, PPC completează paleta reprezentării la nivelul sectorului de construcții, urmărind reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor.

Viziune

       Dezvoltarea României depinde de calitatea și ritmul în care se construiește în țara noastră. Iar succesul pieței construcțiilor depinde de etapa esențială a proiectării acestora.

       Noi, Patronatul Proiectanților în Construcții din România, ne-am asumat rolul de reprezentare a breslei noastre, pentru a ne asigura că împreună ne facem vocea ascultată, a fi respectați de partenerii instituționali, publici și privați, valorificând experiența acumulată. Astfel, șansa creșterii economice a României, strâns legată de evoluția din domeniul construcțiilor, va putea fi pe măsura viziunii noastre.

Obiective si Statut

Patronatul are ca scop principal reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor: societăţi comerciale, asociaţii profesionale, persoane fizice autorizate din domeniul proiectării în constructii

Patronatul este abilitat să asigure orice servicii cerute de membrii săi, în conditiile legii şi în măsura
capacităţii sale organizatorice şi de finanţare.

Consiliul Director

Virgil Profeanu

Secretar General
Expert în domeniul calității și cercetător în domeniul inteligenței artificiale, Virgil Profeanu a contribuit la dezvoltarea sistemelor de tip expert, care permit interacțiunea om-mașină într-un cadru structurat și specializat. În calitate de Secretar General al Patronatului Proiectanților în Construcții din România, Virgil Profeanu își concentrează mandatul pe modernizarea și eficientizarea proceselor de proiectare. Prioritățile sale includ eliminarea necesității printării documentației, tranziția completă către utilizarea semnăturii digitale, implementarea Building Information Modeling (BIM) și promovarea utilizării inteligenței artificiale în proiectare. Aceste inițiative vizează reducerea timpului de execuție și a costurilor, îmbunătățirea calității proiectelor și facilitarea colaborării interdisciplinare. Prin adoptarea semnăturii digitale, procesele administrative vor fi accelerate, iar circuitul documentelor va fi unul deplin securizat. Implementarea BIM reprezintă un pas esențial în optimizarea proceselor de proiectare și construcție, oferind o viziune integrată asupra proiectelor. Utilizarea inteligenței artificiale va contribui la analiza avansată a datelor și la generarea de soluții de proiectare inovatoare, consolidând astfel poziția firmelor de proiectare din România ca utilizatori avansați ai tehnologiilor digitale.

Florin Nistor

Prim-vicepresedinte
Inginer cu peste 20 de ani de experiență, Florin Nistor este Director General și fondator al firmelor ARCADIA (Arcadia AEN Architecture & PM si Arcadia Engineering), companii care au prezență atât la nivel național, cât și internațional. Florin Nistor a coordonat echipe complexe de proiectare, atât pentru construcții civile și industriale, cât și pentru documentații integrate necesare fundamentării economice și finanțării investițiilor private și/ sau publice. Aflat printre membrii fondatori ai PPC, Florin Nistor și-a asumat un rol activ la nivelul Consiliului Director, calitate în care și-a propus să crească notorietatea proiectanților și să facă mult mai vizibil rolul acestora în dezvoltarea sustenabilă a comunităților. În acest sens, el va implementa o abordare integrata cu actorii din domeniul proiectării, financiar, legislativ și tehnologic cu scopul de a reliefa importanța si rolul proiectantului în dezvoltarea armonioasă și sustenabilă a societății.

Dragos Marcu

Prim-vicepresedinte
Ing. Dragoș Marcu, director general Popp și Asociații, este prim-vicepreședinte al PPC, având ca priorități: Creșterea onorariilor proiectanților în raport cu investiția în construcții. Simplificarea, clarificarea și eficientizarea activității proiectantului. Sporirea eticii profesionale (reducerea concurenței neloiale între proiectanții de structuri). Consolidarea recunoașterii importanței inginerului proiectant de structuri în raport cu ceilalți membri ai echipei de proiectare; Părțile interesate, participante la investițiile în construcții; Societatea civilă Obiectivele sale pe termen lung vizează recunoașterea meseriei de inginer constructor proiectant ca profesie liberală și descentralizarea deciziei în cadrul profesiunii.

Razvan Puchici

Prim-vicepresedinte
Arhitect cu peste 25 de ani de experiență, Răzvan Puchici este CEO al CUMULUS ARCHITECTURE, companie pe care a fondat-o. Arhitectul Răzvan Puchici a coordonat echipe complexe de proiectare, atât pentru construcții civile, cât și pentru documentații de urbanism sau studii în domeniul de real-estate. Aflat printre membrii fondatori ai PPC, arhitectul Răzvan Puchici și-a asumat un rol activ la nivelul Consiliului Director, calitate în care și-a propus să crească notorietatea breslei arhitecților și să facă mult mai vizibil rolul acestora în dezvoltarea sustenabilă a comunităților. În acest sens, el va menține o legătură deschisă și constructivă cu toate organizațiile profesionale ale arhitecților și, implicit, cu colegii de breasla, cu scopul de a reliefa importanța arhitectului în dezvoltarea culturală a unei societăți.

Catalin Podaru

Prim-vicepresedinte
Cătălin Robert Podaru este fondatorul și CEO-ul companiei Leviatan Design, una dintre cele mai digitalizate și automatizate firme din domeniul construcțiilor din România. În calitate de prim-vicepreședinte al PPC, Cătălin Podaru are ca priorități promovarea soluțiilor digitale, a metodologiei BIM și a inteligenței artificiale, în vederea eficientizării procesului de proiectare, dar și pentru automatizarea fluxurilor de lucru, astfel încât eficiența proiectanților să crească, iar companiile de proiectare să economisească timp, resurse și să reducă erorile umane. În plus, Cătălin Podaru și-a propus să promoveze activ politicile și reglementările care pot contribui la transformarea digitală a sectorului de construcții.

Marian Cernovschi

Prim-vicepresedinte
Inginer cu peste 20 de ani de experienta in domeniu ingineriei instalațiilor , Marian Cernovschi este fondatorul companiei MC General Construct Engineering . Marian Cernovschi are o bogată experienţă în domeniul proiectării precum și în asigurarea serviciilor de consultanta, îndrumarea proiectanţilor şi verificarea aplicării proiectelor în practică, fiind implicat în mod activ în promovarea celor mai inovative soluții în domeniu ingineriei instalațiilor și a proiectării BIM încă din anul 2010 Și-a asumat un rol activ la nivelul Consiliului Director, va folosi experienţa sa îndelungată în domeniul proiectării precum și a managementului unei societăți de proiectare instalații, pentru a îndruma firmele din domeniul proiectării in a mentine o legătură solidă intre Proiectant, Executant și Investitor, astfel încât ideile investitorilor să fie transpuse în proiecte realizabile.

Daniel Mihailescu

Prim-vicepresedinte
Daniel Mihălescu este inginer geolog și inginer proiectant de drumuri, având experiență în domeniul studiilor absolvite de aproximativ 20 de ani. Dl. Mihăilescu deține și manageriază societățile East Water Drillings SRL, Prospect Drill SRL și Prospect Technical Sudies SRL, principalele activități desfășurate fiind servicii de proiectare în domeniile infrastructurii rutiere și feroviare, construcțiilor civile, lucrărilor de foraj și sondaj pentru construcții, precum și activități de testări și analize tehnice. Dată fiind importanța deosebită a studiului geotehnic în evaluarea calității unui teren din punct de vedere al construcțiilor care se pot realiza, în calitate de prim-vicepreședinte al PPC, Daniel Mihăilescu dorește să aducă în prim-plan nevoia respectării și corelării datelor prelevate din teren cu documentația tehnico-economică pe care proiectanții o elaborează în vederea realizării unei construcții. De asemenea, își propune să promoveze o colaborare activă între arhitecți, ingineri proiectanți de drumuri, poduri sau căi ferate și inginerii geologi. În acest sens, dl. Mihăilescu va susține modelul evidențierii și propagării diverselor modalități de colaborare activă între departamentul de studii geotehnice și departamentul de proiectare.

Mihai Dragomir

Vicepresedinte
În calitate de Vicepreședinte al Patronatului, Mihai Dragomir valorifică expertiza sa solidă în inginerie structurală, implicându-se activ în dezvoltarea și implementarea politicilor care susțin creșterea și performanța companiilor de proiectare. Cu peste 20 de ani de experiență, Mihai Dragomir contribuie la orientarea strategică a companiilor de proiectare în vederea implementării standardelor de siguranță și eficiență. Abordarea sa proactivă în dezvoltarea tehnologică și adaptarea la noile tendințe în construcții evidențiază un angajament ferm față de excelență. Prin promovare și colaborare, își propune să consolideze poziția industriei în fața provocărilor contemporane și să asigure standarde ridicate de calitate în proiectarea structurală.

Bogdan Babici

Vicepresedinte
Bogdan Babici este arhitect cu drept de semnătură și membru OAR cu peste 25 de ani de experienta in proiectarea integrata pentru obiective civile , industriale și din sectorul energetic. Fondator si CEO al companiei Tecon, el a acumulat în cei 30 ani de la înființare o bogată experiență antreprenorială, de proiectare complexă și de coordonare interdisciplinară. În cadrul PPC, își propune să contribuie la consolidarea comunității proiectanților, ca o temelie a procesului de modernizare și dezvoltare sustenabilă a societății românești. Proiectarea poate fi făcută doar de specialisti rezultați după un lung și costisitor proces de formare. Domeniul proiectării trebuie să înceapă să atragă un numar cât mai mare de tineri mai ales în contextul utilizării noilor tehnologii și AI, motiv pentru care, prin PPC vom face demersurile necesare de a se asigura acestui domeniu dinamic predictibilitatea și stabilitatea necesare dezvoltarii lui.

Radu Dragomir

Vicepresedinte
În calitate de CEO al Urban Scope România, Radu Dragomir are privilegiul de a conduce o echipă dedicată inovației și sustenabilității în proiectarea urbană. În noul rol asumat, de Vicepreședinte al Patronatului Proiectanților în Construcții din România, Radu Dragomir va putea contribui la modelarea viitorului industriei construcțiilor din țara noastră, punând un accent deosebit pe inovatie, sustenabilitate și eficiență. Industria de profil trebuie să răspundă nevoilor actuale, dar trebuie să fie și pregătită pentru provocările viitoare, fie ele legate de mediu, tehnologie sau schimbări sociale. Unul dintre obiectivele principale va fi acela de a facilita un dialog constructiv între proiectanți, constructori, guvern și alte părți interesate, pentru a forma un cadru legislativ care să susțină inovația și dezvoltarea durabilă.

Alin Ungureanu

Vicepresedinte
Absolvent al Facultății de Instalatii din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Alin Mihai Ungureanu are peste 20 de ani de experiență ca inginer. Director General si fondator al firmelor din grupul ADDICT, ce activeaza in domeniul ingineriei instalatiilor pentru constuctii. Ca membru fondator al PPC, Alin Mihai Ungureanu și-a asumat un rol vizibil si activ la nivelul Consiliului Director, pentru a prezenta public necesitățile firmelor de proiectare instalații. Împreună cu celelalte categorii de ingineri proiectanti si arhitecti, va conlucra la eleborarea de metodologii si scheme de organizare a fluxului de lucru In cadrul proiectelor integrate, reliefând rolul esential al proiectantului de instalatii, tinand cont de contextul schimbarilor climatice și adaptarea la noile impuneri legislative in domeniu. Proiectele de instalatii necesită soluții sustenabile, atat din punct de vedere al impactului asupra mediului, cât și al functionalitatii si eficientei energetice, dezvoltarii infrastructurii de alimentare cu utilitati, digitalizarii si automatizarii proceselor si sistemelor de instalatii.

Emanuel Visan

Vicepresedinte
Emanuel Vișan este arhitect și co-fondator Quadratum Architecture având ca domeniu de activitate proiectări civile și de infrastructură, fiind deopotrivă și membru fondator și vicepreședinte în Consiliul Director al PPC. Acesta și-a propus să promoveze ideea de a dezvolta patronatul cu firmele tinere, urmărind să înțeleagă situațiile cu care se confruntă firmele mici și mijlocii, precum și să le prezinte în cadrul patronatului ca o voce unitară. În viziunea sa, acest lucru vizează schimbarea percepției asupra proiectanților și promovarea unui spirit de colaborare și susținere reciprocă între firmele de profil. De asemenea, el își propune îmbunătățirea relației între proiectanți-autorități-beneficiari și dorește dezvoltarea unui ecosistem de proiectare mai inclusiv și consolidat, care să poată face față provocărilor din industrie și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a țării.

Legislatie in vigoare

Ordonanță de urgență 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică a fost publicată in Monitorul Oficial

OUG-47-2022-ajustare.pdf
120.26 KB

LEGE nr. 281 din 2 decembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

legea-281-2021-forma-sintetica-pentru-data-2021-12-03.pdf
54.74 KB

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

OUG-117-modificare-Codul-muncii.pdf
33.77 KB

ORDIN nr. 1321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii

ordin-1321-2021-aprobare-standardecost.pdf
40.80 KB

Instrucțiunea 41/04-10-2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Instructiunea-nr-41-04-10-2021.pdf
2.52 MB

Parteneriate