Consultari cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației si Parlamentul României

Reprezentanții Patronatului Proiectanților în Construcții din România au demarat procedurile de consultare cu autoritățile responsabile de optimizarea cadrului legislativ privind activitatea din sectorul construcțiilor. Demersul, armonizat cu cele derulat la nivelul Federației Patronatelor Societăților de Construcții din România, a vizat comunicarea cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, dar și cu Parlamentul României, prin intermediul Comisiei pentru Industrii și Servicii, respectiv Comisiei pentru Administrație Publică din Camera Deputaților.

Propunerile au fost transmise instituțiilor cu atribuții în domeniu, iar reprezentanții PPC și FPSC au participat deja, în această săptămână, la o primă rundă de discuții cu președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, Sandor Bende. Dialogul a vizat amendamentele necesare pentru îmbunătățirea procesului de proiectare și pentru clarificarea rolurilor, pentru a evita astfel suprapunerea de responsabilități între proiectant și alți actori din industria de profil prin lege. Astfel,fiecare participant se va putea concentra pe propria specializare, fără alte eventuale interferențe.

Regula unui singur punct de contact și a unei singure responsabilități se regăsește, de altfel, în cadrul legislativ aplicat deja în țările dezvoltate din Vestul Europei, răspunzând integral interesului general de a avea o implementare și o planificare cursivă a investițiilor.

Contextul demersului are în vedere Proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor (CATUC) inregistrat al Camera Deputatilor și vizează două aspecte:
1. Clarificarea si definirea fara posibilitate de interpretare a obligatiilor legale care revin beneficiarilor, proiectantilor, verificatorilor de proiecte, responsabili tehnici cu executia, diriginti, consultanti, executanti (antreprenori, subantreprenori, furnizori etc) în procesul de realizare a unei investitii. 2. Definirea clara a continutului livrabilelor documentatiilor tehnice si a responsabilitatilor fiecarui participant in cadrul unui proiect in toate fazele din ciclul de viata al unei investitii.

Corelarea completa a proiectului de lege va aduce claritate si inlatura suprapunerile de responsabilitati nefiresti existente in această formă a proiectului. Practic, toți stakeholderii uniii proiect au de beneficiat prin clarificarea rolurilor, roluri asumate in ciclul de viata al unei investitiide fiecare participant conform competentelor. Prin propunerile noastre, vom dinamiza investitiile cu efecte directe nu doar in sectorul constructiilor cat si in sectorul financiar, servicii profesionale, industrie si administratie publica, prin proceduri clare si simple, reducand la maxim riscul interpretarilor care genereaza blocaje inutile in proces”, a declarat Florin Nistor, prim-vicepreședinte al PPC.
Presă
16.02.2024