COMUNICAT DE PRESĂ Acord de parteneriat între Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC) și Banca Națională a României

Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC) și Banca Națională a României au încheiat un acord de parteneriat în scopul cooperării pentru elaborarea unor studii, analize, cercetări și rapoarte, având obiectivul final de promovare a acestora în cadrul programelor de dezvoltare economică, precum și pentru diseminarea cunoștințelor economico-financiare în vederea creșterii nivelului de intermediere financiară.

Aria de cuprindere a parteneriatului vizează elaborarea unui plan de activități comune ce vor fi derulate în contextul cooperării dintre BNR și PPC, cât și elaborarea unor studii și analize economice de interes reciproc, ce vor putea fi diseminate prin intermediul mijloacelor de comunicare publică a partenerilor.

Totodată, acordul de parteneriat prevede organizarea de prezentări și evenimente la sediile BNR și PPC și/sau online, în contextul proiectelor stabilite de comun acord de către parteneri.

Reprezentanții celor două instituții vor participa la mese rotunde, vizând calibrarea dinamică a instrumentelor proprii fiecărui partener în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Schimbul de informații dintre parteneri va facilita și eficientiza procesele de comunicare și de prezentare a informațiilor de natură economico-financiară.

“Încheierea acestui parteneriat, încheiat cu una dintre cele mai respectate instituții din România, este o dovadă solidă a importanței pe care PPC și-a asumat-o în reprezentarea proiectanților la nivel national. Colaborarea cu experții BNR este ocazia perfecta de a fundamenta o serie de politici publice, în care finanțarea investitiilor și activitatea de proiectare, care stă la baza oricărei lucrări din acest domeniu reprezintă piloni esențiali”, a declarat președintele PPC, Alexandru Fulga.

“Vom sprijini demersurile derulate de experții BNR și PPC, care își vor coordona activitățile de planificare, monitorizare, evaluare și diseminare a rezultatelor pe tot parcursul parteneriatului Mai mult, BNR și PPC vor colabora în vederea explorării de noi metode de analizã si diseminare în spațiul public, pe măsura evoluțiilor în domeniu și a nevoilor specifice PPC”, a declarat Prim-vicepreședintele PPC, ing. Florin Nistor.
Presă
27.02.2024